اخرش تونستم قالب خودمو درست كنم. از html و اين چيزا هيچي سرم نمي شه ولي خوبيه كاره قالب و بعضي برنامه نويسيا و خيلي چيزاي ديگه كامپيوتري به اينه كه ميشه توش زياد تقلب كرد. از روي راههايي كه قبلا امتحان شدن و جواباش جلوي چشمته. جالبيش به اينه كه اغلب اوقات گام به گام و نقطه به نقطه مسير رو ميتوني دنبال كني و حتي وقتي سواد درست و حسابي هم نداشته باشي بدون اينكه فكر كني كه چه جور ميري يا چند قدم رفتي يا......... ميدوني كه ميرسي ...

كاش قالب زندگيمو هم ميتونستم بكشم. كاش بسازمش حتي شده با تقلب!

اما واقعا قالب زندگي من چه شكليه؟

راستی تولدت مبارک!

منظورم تنگه ماهی بود ! ;)