تا يه ساعت ديگه!! دارم ميرم هيپنوتيزم شم!!

حالا ببينيم از اونجا كه برگشتم چي فك ميكنم

بايد باحال باشه!! دلم ميخواد بدونم در ضمير ناخود اگاه خودم چه قصه اي براخودم رديف كردم

پ.ن: هیچ اتفاقی نافتاد!! هیچی فقط حرف زدیم! و خود هیپنوتیزمی رو تمرین کردیم‌!

خیلی تو ذوقم خورد!