دارم اين جوري فك ميكنم كه فرصت ها دارن ميان و ميرن و من هي فقط نگاهشون كردم ... خوب منطق ميگه که اين جوري به خواسته هاي معقول بعدي هم نميرسم ! فلذا بايد يه جور ديگه در جهت تقويت پتانسيلهاي جذب فرصتهاي بهتر  تلاش كنم.

خوب اول اينكه با تمام پتانسيلها و ضعف ها و همه و همه چيزاي روي زمين كه دست به دست هم دادن ... من بايد يه كارشناس فناوري بشم يعني مديريت فناوري ... خوب هزاران تا چيز اين وسط هست كه نميدونم يا نرفتم دنبالش... حالا  کاری که بايد انجام بشه اینه:

انگیزه سازی +‌ تلاش + برنامه ریزی+ تلاش+‌ تلاش + تلاش و ...!

 

- اين روزا يه كارگاه اموزشي دارم براي كارآموزاي افعاني! چقدر تدريس كردن قشنگ تاثير ميزاره! خيلي حيفم اومد كه تو اين مدت اين همه اطلاعات و پتانسيل فراگيري مناسب و قشنگو از دست دادم.... بايد دنبال چند جاي ديگه براي تدريس بگردم و به خودم چيزي ياد بدم!!

- طبق موضوعي كه مريم گذاشته بود من از معجزه سكه استفاده ميكنم!! خيلي خوبه واقعا لازمش دارم!!!