همین جوری ادامه پیدا کنه؛ تبدیل میشم به یه منبع موثق برا کرم اسکاریس!!!

طی یه ماه گذشته ۸ بار در فهرست جستجوی اسکاریس در گوگل  بودم!!

غلط نکنم وبلوگم به عنوان یه کرم اسکاریس در اینترنت شناسایی شده!

وای دیدی چی شد؟

 لو رفتم.....