ميگه :

 اينقد قدبازي در مياري كه انگار از دماغه فيل افتادي

علي رقم اينكه خودتو شاد نشون ميدي خيلي غمگيني

زياد دوست نداري و خيلي تنهايي

خودتو خيلي قبول داري و بقيه رو نه!

در برخورد اول اصلا جذاب نيستي

حاجی! جذابيت آدما به حركاتشون و زيبايي شون نيست به رفتارشونه

و تورو اونايي كه ميشناسن شايد جذاب ببينن

 

تو خودتو تسليم كردي اما هنوز ميان خواستن و نخواستن ميون خواستن و نتونستن دستو پا ميزني

آهای های! 

 اين نوكه دماغتو بگير پايين!