جریمه شدم یا به عبارتی خودمو تنبیه کردم! چون که یادم بمونه:-          "نه" رو باید به موقع گفت! -          گفتن "نه" خیلی راحت تر از "بله" میتونه باشه!-          با یک "بله"  گفتن دوستم نخواهند داشت!-          "بله"ای که ته اش برای دوست داشته شدنه فقط آدمو ضعیف ترمی­کنه! حالا این بله به هر چی می خواد باشه!-          اصلا گور بابای دوست داشتن این طوری!-          قبل از گفتن بله یا نه حداقل یه کم میشه فکر کرد، یعنی "فکر کرد"!-          دوستی، معرفت و خیر خواهی کیلو چنده؟!...-          بعضی وقتا دادن پول به بعضیا مثل این میمونه که بین دیدن پیوسته اون و گم شدن اون، یکی رو انتخاب کنی چون ممکنه دیگه برنگرده!! باید پولیو بهش داد که ارزششو داشته باشه! بیشتر از اندازش خرج کردن دیونگیه!-          همیشه استثنا وجود داره! این موارد هم برای استثنا هاست! -          برای همین استثنا هاست که باید عکس العملهای استثنایی تری هم بروز داد! و راحتترینش نه گفتنه!-          من بازیگر زندگی خودم هستم و نه بازیگر فیلمهای بقیه! کارگردانی فیلم من با خودمه!-          فکر کردن و بافتن بسه دیگه و ... تعطیل