[1]« من به خاطره ها وفادارم و نه به آدمها». لو سالومه. شاعره آلمانی

اول هزمش برام سخت بود!

 میشه گفت که ادمها ممکنه عوض بشن ممکنه اخلاقا تغییر کنه ولی گذشته ها خاطره ها و ارزشها دیگه عوض نمیشن...

سوسن شریعتی اینجا در تحلیل فیلم چهارشنبه سوری نوشته:

- اخلاق یعنی چه؟ همه چیز را با هم خواستن یا انتخاب  کردن و پذیرش مسئولیت آن؟ وفاداری به آدمها است یا وفاداری به حرفها.[1] اگر وفاداری به حرف ها و ارزشها باشد ( مثلاً ارزشهایی چون آزادی، عشق، به تمامی زیستن و..) در نتیجه خیانت به آدمهاعملی غیر اخلاقی نیست. دروغ گفتن از سر مصلحتی ( حفظ امنیت و آرامش، آسیب نرساندن و...) شاید مجاز باشد. 

تو چی میگی؟